W dniach od 7-16 sierpnia odbyła się diecezjalna pielgrzymka śladami Sanktuariów Maryjnych w Europie. Naszym docelowym sanktuarium była Fatami, a pielgrzymkę zaczęliśmy od Altoting, miejsca związanego z życiem i śmiercią świętego Konrada. W dalszej drodze dotarliśmy do Andechs miejsca narodzin świętej Jadwigi. Po przekroczeniu granicy francuskiej wspięliśmy się do Sanktuarium w La Salette, aby stanąć dokładnie w tym miejscu, w którym objawiła się Matka Boża Płacząca dwóm pastuszkom: Melanii i Maksimowi.Następnie udaliśmy się do Lourdes, aby iść śladami Świętej Bernadetty, której to objawiła się Matka Boża Niepokalanie Poczęta wzywająca do pokuty.

W dalszej drodze do Fatimy zatrzymaliśmy się w Santiago de Compostella aby poznać życie świętego Jakuba Apostoła oraz nawiedzić kryptę z Jego relikwiami.Kiedy dotarliśmy do najważniejszego miejsca naszej pielgrzymki stanęliśmy przed figurą Matki Bożej Różańcowej, aby to w naszych rozważaniach poznać bliżej życie błogosławionych pastuszkach Łucji, Franciszka i Hiacynty.W czasie naszego wspólnego pielgrzymowania towarzyszyła nam modlitwa, a w odprawianych codziennych mszach świętych powierzaliśmy nasze prośby. Nie zabrakło również dobrego humoru, co wpłynęło na integrację całej naszej pielgrzymkowej, liczącej 150 osób, grupy.
Robert