W sobotę 12 października wybraliśmy się na pielgrzymkę do stolicy dolnego śląska – Wrocławia. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Ostrowa Tumskiego, najstarszej części Wrocławia wraz z Katedrą i innymi kościołami, z Muzeum Archidiecezjalnym, z Papieskim Fakultetem Teologicznym i Seminarium Duchownym oraz z Ogrodem Botanicznym. Następnie przeszliśmy inne wyspy Wrocławia, w tym Ostrów Piaskowy z kościołem NMP na Piasku. Dalej zwiedzaliśmy okolice Ossolineum oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, dawnej Jezuickiej Akademii Leopoldyńskiej (z Aulą Leopoldian i Wieżą Matematyczną). Przeszliśmy dawne ulice: Więzienna i Jatki oraz wrocławski Rynek wraz z zabudową śródrynkową, pomnikiem Aleksandra Hr. Fredry, pręgierzem i jednym z najstarszych i największych ratuszy europejskich. Dalej był spacer po nowszej części Wrocławia: ul. Świdnicka, Oławska i Plac Dominikański. Zwiedzanie zakończyliśmy na Panoramie Racławickiej. Dzień obfitował w wiele pięknych przeżyć i wrażeń, dopisała nam pogoda i nastroje. Bardzo dziękujemy!