Rzym przywitał nas piękną, słoneczną pogodą. Niedzielne przedpołudnie, 22 maja spędziliśmy na Placu Świętego Piotra z tłumem pielgrzymów oczekujących na modlitwę Anioł Pański, odmawiany wraz z Ojcem Świętym. Punktualnie o godzinie 12:00 Benedykt XVI wyszedł do okna papieskiego. Nie taki okazały i wyraźny jak w telewizji, lecz odległy i malutki, ale wzbudzający naszą sympatię. W kilku językach pozdrowił zgromadzony tłum, powitał również nas – Polaków.
W tym dniu udaliśmy się również do Bazyliki Świętego Piotra, ze szczególnym wzruszeniem odwiedzając spoczywającego w Kaplicy Świętego Sebastiana, Błogosławionego Jana Pawła II.
Pokonując ponad 500 schodów podziwialiśmy panoramę Rzymu z kopuły Bazyliki Świętego Piotra.
Utrudzeni wrażeniami i upałem z wielką radością dotarliśmy do hotelu Siracusa, usytuowanego w centrum miasta.