Kolejna pielgrzymka zorganizowana przez Duszpasterstwo Turystyki i Wypoczynku Diecezji Gliwickiej obrała sobie za cel Paryż. W dniach od 28.05 2013 roku do 3.05.2013 roku pod kierunkiem Ks. Adama Laszewskiego podróżując mogliśmy podziwiać Francję i modlić się równocześnie.