Imprezy turystyczne trwające powyżej 2 dni są organizowane przez biura podróży posiadające wpis do rejestru organizatorów.