W dniu 20 kwietnia 2013 odbyła się po raz pierwszy diecezjalna pielgrzymka do Ołomuńca i Jaskiń Krasowych. W programie naszego zwiedzania było jedno z największych i historycznie najmniejszych miast Republiki Czeskiej – Ołomuniec, Jaskinie Krasowe oraz zamek Bouzov Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego.

Zwiedzanie Ołomuńca rozpoczęliśmy od kościoła Niepokalanego Poczęcia Marii Panny. Kościół zbudowano wraz z przylegającym od północy klasztorem poza obwodem średniowiecznych murów obronnych miasta. Powstał jako świątynia zgromadzenia franciszkańskiego w 1782r w ramach tzw. reform józefińskich. W 1785r objęli go dominikanie. Kościół zbudowany jest jako późnogotycki.

Kolejnym kościołem który zwiedzaliśmy był kościół pw. Świętego Maurycego. Jest to kościół także późnogotycki, trzynawowy. Charakterystycznym elementem kościoła są dwie asymetryczne wieże. Południowa wieża jest udostępniona dla turystów. Rozciąga się z stamtąd panorama całego Ołomuńca. Na tej wieży znajdują się również piękne dzwony kościelne.

Następnie wędrując po uliczkach miasta dotarliśmy na rynek Ołomuńca na którym podziwialiśmy przepiękną Kolumnę Przenajświętszej Trójcy, która jest drugim po Pradze najważniejszym obiektem chronionym w Republice Czeskiej wpisanym do rejestru UNESCO. Ołomuniecką ciekawostkę stanowi również obok szeregu zabytkowych budowli zegar zbudowany w myśl zasad realizmu socjalistycznego.

Mieliśmy również okazję wejść na teren wyższego seminarium duchowego w Ołomuńcu. Ksiądz przybliżył nam system nauki i życie codzienne kleryków.

Duże wrażenie zrobił na nas przepiękny kościół pw. Świętego Michała. Jest to jednonawowy, barokowy obiekt sakralny. Odznacza się bardzo bogatym wystrojem utrzymanym w stylu dojrzałego baroku.

W drodze do Katedry Świętego Wacława zatrzymaliśmy się na chwilę przed kaplicą Świętego Jana Sarkandra – która niestety była zamknięta. Jest ona zbudowana na miejscu dawnego więzienia, w którym 1620 był przetrzymywany i torturowany Jan Sarkander. Przed kaplicą znajduję się fontanna zwana „zdrojem żywej wody świętego Jana Sarkandra”. Przylegające do kaplicy dwubiegowe schody zdobi posąg świętego Jana Nepomucena, zaś w niszy na zewnątrz apsydy znajduje się rzeźba świętego Jana Sarkandra. Bezpośrednie otoczenie kaplicy należy do najbardziej malowniczych zakątków Ołomuńca. W 1995 roku Jan Paweł II wyświęcił męczennika Jana Sarkandra.

Przechodziliśmy również obok remontowanego kościoła Marii Panny Śnieżnej, który podziwialiśmy tylko z zewnątrz.

Katedra Świętego Wacława jest jedną z najważniejszych część zamku w Ołomuńcu. Zamek należy do najważniejszych i najbardziej okazałych zabytków. Wiąże się z nim historia śmierci króla Czech Wacława III, będącego ostatnim z rodu Przemyślidów. Do zamku należy również Pałac Biskupi oraz Muzeum Archidiecezjalne. Sam zamek został kilka razy rozbudowany, dostawiono nowe budynki sakralne zmieniając całkowicie charakter obiektu. Właśnie w tej Katedrze mieliśmy okazję uczestniczyć we mszy świętej. Katedra jest przepiękna i można w niej zobaczyć relikwie świętych w tym głównych patronów Moraw – Cyryla i Metodego.

Przewodnikiem po pięknym Ołomuńcu był kleryk III roku seminarium z Ołomuńca.

Ciekawym punktem pielgrzymki były oddalone od Ołomuńca około 30 km przepiękne i jedyne w swoim rodzaju Jaskinie Jaworzyckie. Podziemny system jaworzyckich jaskini tworzy skomplikowany kompleks korytarzy, pomieszczeń i przepaści. Jaskinie powstały w wapniu dewońskim poprzez wyżłobienie wodami potoku Sprenku. Obecnie znane są trzy poziomy jaskini a zwiedzanie odbywa się na poziomie górnym. Główna część jaskiń była odkryta już w roku 1938, kolejne partie były później odkrywane, przede wszystkim w pięćdziesiątych latach. Obecnie jest znane ponad 3,5 km korytarzy, z czego 788 metrów jest udostępnione do zwiedzania. Jaskinia ma przepiękny wystrój naciekowy, którego bogactwo ukazuje się w pełni w dwóch potężnych pomieszczeniach: Grysowym pomieszczeniu i pomieszczeniu Gigantów. Oprócz najpowszechniejszych typów naciekowego wystroju, które miejscami osiągają wielkie rozmiary, występują tutaj i tzw. Heliktyty, czyli nacieki, które rosną wbrew prawu grawitacji. W jaskiniach znajduje się obecnie tylko woda powierzchniowa, która przyczynia się do powstania utworów naciekowych. Rozróżniamy trzy rodzaje nacieków stalaktyt rosnący z góry, stalagmit rosnący z dołu oraz stalagnat powstały poprzez zrost poprzednich dwóch utworów. Głównym obiektem jest ponad 2 metrowa wysoka firanka. Nieudostępnione zwiedzającym niższe piętro tworzy złożony labirynt korytarzy połączonych przepaściami, sięgającymi głębokości 60 metrów a do dzisiaj jeszcze do końca niezbadanymi.

Ostatnim punktem pielgrzymki był zamek w Bouzov. Jest on jednym z najchętniej odwiedzanych zamków w Czechach, położony jest w odległości 35 km od Ołomuńca. Pierwotnie gotycki zamek wielokrotnie przebudowano. Swój dzisiejszy wygląd zawdzięcza romantycznej przebudowie z przełomu XIX i XX wieku, dokonanej z inicjatywy arcyksięcia Eugeniusza Ferdynanda Habsburga. W zamku można zobaczyć wiele sal i oglądnąć jak żył Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego.

Po zwiedzaniu zamku zadowoleni, pełni wrażeń, trochę zmęczeni udaliśmy się w drogę powrotną.

Dziękujemy księdzu Adamowi za zorganizowanie wyjazdu do tych ciekawych i pełnych uroku miejsc, za opiekę duchową i dobre słowo. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy pielgrzymować z księdzem po nieznanych i wartych odwiedzenia zakątkach.

Ania