Wyjazd o godz. 8.00 z par. Św. Jana Chrzciciela w Zabrzu Biskupicach, ok. godz. 10.30 przyjazd do Wrocławia.  Zwiedzanie Ostrowa Tumskiego, najstarszej części Wrocławia, z Katedrą i innymi kościołami, z Muzeum Archidiecezjalnym, z Papieskim Fakultetem Teologicznym i Seminarium Duchownym oraz z Ogrodem Botanicznym. Następnie inne wyspy Wrocławia, w tym Ostrów Piaskowy z kościołem NMP na Piasku (Msza św.). Dalej Okolice Ossolineum oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, dawnej Jezuickiej Akademii Leopoldyńskiej (z Aulą Leopoldian i Wieżą Matematyczną). Dawne ulice: Więzienna i Jatki oraz wrocławski Rynek wraz z zabudową śródrynkową, pomnikiem Aleksandra Hr. Fredry, pręgierzem i jednym z najstarszych i największych ratuszy europejskich. Spacer po nowszej części Wrocławia. Czas wolny i pobyt na jarmarku adwentowym. Powrót do Zabrza w godzinach wieczornych.

Cena zawiera:

  • przejazd  autokarem,
  • zwiedzanie Wrocławia z licencjonowanym przewodnikiem
  • ubezpieczenie